ثبت 18 روز بدون فوتی کرونا در زنجان

ثبت 18 روز بدون فوتی کرونا در زنجان
در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد بستری جدید یا فوتی کرونایی در زنجان ثبت نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir