بدون تعارف از حادثه هواپیمای اوکراینی

بدون تعارف از حادثه هواپیمای اوکراینی
به مناسبت دومین سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی، این قسمت از برنامه بدون تعارف پای صحبت‌های مادر یکی از شهدای این حادثه تلخ نشسته است.
منبع خبر : iribnews.ir