۷ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد

۷ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ هفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ریاست جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com