کم آبی و فرونشست زمین به مرحله بحرانی رسیده است

کم آبی و فرونشست زمین به مرحله بحرانی رسیده است
رییس مرکز تحقیقات راه و مسکن: هم‌افزایی و تجمیع اطلاعات ضروری است ؛ باید تصمیماتی عملیاتی برای کاهش استفاده از آب‌های زیرسطحی اتخاذ شود
منبع خبر : iribnews.ir