یک روز با اهالی کتاب در نمایشگاه کتاب تهران

یک روز با اهالی کتاب در نمایشگاه کتاب تهران
بخش حضوری سی و سومین دوره بین المللی نمایشگاه کتاب تهران امشب به کار خود پایان داد اما بخش مجازی نمایشگاه به مدت دو روز تمدید شد.
منبع خبر : iribnews.ir