لب‌های خشکیده سد‌های کشور

لب‌های خشکیده سد‌های کشور
تغییرات اقلیمی و به دنبال آن کمبود بارش‌ها و بروز خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش چشمگیر ذخایر آبی درپشت سد‌های کشور شده است.  
منبع خبر : iribnews.ir