به صدا درآمدن آژیر خطر در فلسطین اشغالی

به صدا درآمدن آژیر خطر در فلسطین اشغالی
منابع فلسطینی شامگاه شنبه از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com