کی روش سرمربی جدید تیم ملی وارد کشور شد

کی روش سرمربی جدید تیم ملی وارد کشور شد
کارلوس کی رش سر مربی جدید تیم ملی صبح چهار شنبه ۲۳ شهریور از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شد.
منبع خبر : iribnews.ir