با ساخت و ساز‌های ناایمن در کردستان برخورد قانونی می شود

رییس‌کل دادگستری کردستان گفت: دستگاه قضایی با متخلفین در عرصه ساخت و ساز‌های فاقد استحکام و ناایمن در استان برخورد می کند.
منبع خبر : yjc.news