۲۶ کشته بر اثر سقوط کابل فشار قوی برق در کنگو

۲۶ کشته بر اثر سقوط کابل فشار قوی برق در کنگو
بیست و شش نفر در اثر افتادن یک کابل فشار قوی در بازاری شلوغ در کنگو جان باختند.
منبع خبر : iribnews.ir