یک جوان ۳۰ ساله دیگر قربانی مسمومیت با الکل

یک جوان ۳۰ ساله دیگر قربانی مسمومیت با الکل
دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه از افزایش موارد فوت و بستری ناشی از مسمومیت با الکل خبر داد.
منبع خبر : yjc.news