۵۵ درصد آمریکایی‌ها نگران سلامت روانی کودکان خود هستند

۵۵ درصد آمریکایی‌ها نگران سلامت روانی کودکان خود هستند
براساس نظرسنجی مشترک این شبکه با بنیاد خانواده کایزر (KFF) یافته‌های مهمی درباره وضع سلامت روان کودکان آمریکایی نشان می دهد آمریکا در یک وضع بحرانی قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir