هر سلاحی در کرانه باختری باید به سمت رژیم اشغالگر نشانه رود

هر سلاحی در کرانه باختری باید به سمت رژیم اشغالگر نشانه رود
معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: هر سلاحی که در کرانه باختری وجود دارد باید به سمت رژیم اشغالگر (صهیونیستی) نشانه رود.
منبع خبر : iribnews.ir