حل معمای حباب درخشان در کهکشان راه شیری

حل معمای حباب درخشان در کهکشان راه شیری
یک حباب درخشان که به "پیله" معروف است، از زمان کشف در سال ۲۰۱۲ تاکنون، اخترشناسان را متحیر کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir