پل تاریخی دختر؛ قدیمی‌ترین سازه کرج در فراموشی

پل تاریخی دختر؛ قدیمی‌ترین سازه کرج در فراموشی
پل تاریخی دختر کرج (پل سلیمانیه یا پل شاه عباسی) از سازه‌های دوران صفویه است که در بخش خاوری شهر کرج قرار گرفته است. این پل تاریخی در حال تخریب است، اما این بار گویا متولیان میراث فرهنگی استان البرز فرصت رسیدگی به آن را ندارند
منبع خبر : iribnews.ir