با افزایش قیمت بنزین، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد

با افزایش قیمت بنزین، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: برای کاهش مصرف بنزین، نیاز است ساختار جاده، بن سازه خودرو و ترافیک جاده‌ای مدیریت شود.
منبع خبر : iribnews.ir