۹۰ میلیون هکتار در انتظار آبخیزداری

۹۰ میلیون هکتار در انتظار آبخیزداری
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ۱۳۵ میلیون هکتار برای آبخیزداری تاکنون در ۳۵ میلیون حوزه کار آبخیزداری انجام شده است.
منبع خبر : iribnews.ir