بم - بندرعباس، فقط ۲ دهم/ فاصله ای از مرگ تا زندگی

بم - بندرعباس، فقط ۲ دهم/ فاصله ای از مرگ تا زندگی
۵ دی سال ۱۳۸۲، زلزله‌ای ۶ و شش دهم ریشتری بم را به تلی از آوار تبدیل کرد و جان نزدیک به ۳۰ هزار نفر را گرفت، اما در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در بندرعباس چه گذشت.
منبع خبر : iribnews.ir