­۱۶ اردیبهشت؛ آخرین مهلت شرکت در جشنواره قرآنی_رمضانی «تصویر نور»

­۱۶ اردیبهشت؛ آخرین مهلت شرکت در جشنواره قرآنی_رمضانی «تصویر نور»
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از برگزاری جشنواره قرآنی_رمضانی «تصویر نور» ویژه فرزندان ۷ تا ۱۸ سال تحت مراقبت در خانه‌های نگهداری و همچنین خانواده‌های جایگزین خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir