پیچ و خم‌های راه‌اندازی سامانه جامع تجارت

پیچ و خم‌های راه‌اندازی سامانه جامع تجارت
تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نقش مؤثری در مبارزه با قاچاق دارد، ولی به دلیل کارشکنی برخی دستگاه‌ها این سامانه بعد از ۱۰ سال هنوز عملیاتی نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir