حذف یک ترم تحصیلی دانشجویان به خاطر تداوم کرونا

حذف یک ترم تحصیلی دانشجویان به خاطر تداوم کرونا
کرونا یک نیم‌سال تحصیلی را برای دانشجویان بدون احتساب در سنوات حذف کرد.
منبع خبر : iribnews.ir