هدف از مالیات بر عایدی سرمایه هدایت سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد است

هدف از مالیات بر عایدی سرمایه هدایت سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد است
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد در بحث جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما مجلس و دولت هر دو بر سر کلیت آن توافق نظر دارند.
منبع خبر : iribnews.ir