طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن

طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن
میز گفتگوی اقتصاد ۶ خرداد، با حضور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir