غرق شدن در خیال یا غرق شدن در موبایل!

غرق شدن در خیال یا غرق شدن در موبایل!
محققان به مردم توصیه می‌کنند گوشی‌های تلفن همراه را کنار بگذارند و در افکار خود غوطه‌ور شوند.
منبع خبر : iribnews.ir