کشف ۳۹۰ هزار لیتر قاچاق سوخت در سواحل جنوبی کشور

کشف ۳۹۰ هزار لیتر قاچاق سوخت در سواحل جنوبی کشور
۳۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شامل ۲۰۰ هزار لیتر در بوشهر، ۱۵۰ هزار لیتر در چابهار و ۴۰ هزار لیتر در میناب کشف شد.
منبع خبر : iribnews.ir