برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است

برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است
سرهنگ صدفی گفت:برگ سبز خودرو ،صادر شده از سوی پلیس در حکم سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است.
منبع خبر : yjc.news