نما‌های اشتعال زا در ساختمان‌ها؛ از ممنوعیت استفاده تا اعمال سلیقه

نما‌های اشتعال زا در ساختمان‌ها؛ از ممنوعیت استفاده تا اعمال سلیقه
هر از چند وقتی آتش سوزی در نما‌های ساختمان‌های اداری و تجاری خبر ساز می‌شود. نما‌هایی که اجرای آن از جنس کامپوزیت است.
منبع خبر : iribnews.ir