ملت‌های مسلمان منطقه عمیقاً از رژیم صهیونیستی تنفر دارند

ملت‌های مسلمان منطقه عمیقاً از رژیم صهیونیستی تنفر دارند
رئیس جمهور گفت: امروز ملت‌های مسلمان منطقه عمیقاً از رژیم غاصب صهیونیستی تنفر دارند و خط اصلی و اساسی در مواجهه با این رژیم را مقاومت می‌دانند.
منبع خبر : iribnews.ir