آیا قیمت و ضوابط عرضه مرغ قطعه بندی تغییر می کند

آیا قیمت و ضوابط عرضه مرغ قطعه بندی تغییر می کند
بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، قیمت و ضوابط عرضه مرغ قطعه بندی تغییر می کند.
منبع خبر : iribnews.ir