آتش سوزی در شهرک صنعتی «آذرسون» جمهوری آذربایجان

آتش سوزی در شهرک صنعتی «آذرسون» جمهوری آذربایجان
شهرک صنعتی آذرسون در شهر «سومقایت» در جمهوری آذربایجان دچار حریق شد.
منبع خبر : iribnews.ir