هشت وزیر این هفته در کمیسیون‌های مجلس حاضر می‌شوند

هشت وزیر این هفته در کمیسیون‌های مجلس حاضر می‌شوند
وزیران صنعت، راه، امورخارجه، دفاع، میراث فرهنگی، نفت، نیرو و دادگستری هفته آینده در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور می‌یابند.
منبع خبر : iribnews.ir