طرح مجلس برای کنترل نرخ اجاره بها (ارتباط تلفنی - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴)

طرح مجلس برای کنترل نرخ اجاره بها (ارتباط تلفنی - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴)
منبع خبر : iribnews.ir