ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدر رفت منابع کشور

ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدر رفت منابع کشور
سواستفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی تمامی ندارد؛ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست، چرا باید اختصاص آن و هدر رفت منابع همچنان ادامه پیدا کند؟
منبع خبر : iribnews.ir