هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل و با اخلال مواجه شود

هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل و با اخلال مواجه شود
رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای تعطیل و یا روند کاری آن با اخلال مواجه شود.
منبع خبر : iribnews.ir