چین: مردم خاورمیانه باید ارباب منطقه خود باشند

چین: مردم خاورمیانه باید ارباب منطقه خود باشند
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به سخنان بایدن گفت خاورمیانه حیاط خلوت هیچ کشوری نیست و مردم خاورمیانه باید ارباب منطقه خود باشند.
منبع خبر : iribnews.ir