موج سواری و هیاهوی ضد انقلاب در چابهار و تیری که به سنگ خورد

موج سواری و هیاهوی ضد انقلاب در چابهار و تیری که به سنگ خورد
معاندان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران که طی چند روز گذشته نتوانستند به بهانه فوت مهسا امینی خوابهایشان را در کشور تعبیر کنند این بار با طرح یک ادعای جعلی سعی داشتند مردم چابهار را به شورش و اغتشاش دعوت کنند، اما مردم به آن‌ها پاسخ منفی دادند.
منبع خبر : yjc.news