سیر نزولی بورس نیویورک

سیر نزولی بورس نیویورک
سیر نزولی شاخص سهام در بورس نیویورک‏، وضعیت نامطلوبی را در این بازار بورس ایجاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir