ثبت رکورد شنای دایموند کشور توسط جوان خفری

ثبت رکورد  شنای دایموند کشور توسط جوان خفری
ورزشکار جوان خفری موفق شد رکورد شنای دایموند کشور را بنام خود ثبت کند
منبع خبر : iribnews.ir