موج‌سواری گروهک تروریستی کومله بر حادثه پلیس امنیت اخلاقی

موج‌سواری گروهک تروریستی کومله بر حادثه پلیس امنیت اخلاقی
گروهک تروریستی کومله با دادن بیانیه‌های مختلف مردم را تشویق به اغتشاش و اعتراض خیابانی نسبت به حادثه اداره پلیس امنیت اخلاقی دعوت می‌کند.
منبع خبر : mehrnews.com