شدت پدیده مانسون امسال بسیار زیاد است/صدور ۱۲ هشدار ستادی و ۷۹ هشدار کشوری برای سیل اخیر

شدت پدیده مانسون امسال بسیار زیاد است/صدور ۱۲ هشدار ستادی و ۷۹ هشدار کشوری برای سیل اخیر
تاجبخش گفت: برای سیل اخیر ۱۲ هشدار در سطح ستاد و ۷۹ هشدار در سطح کشور صادر کردیم و در ۲۱ استان روزانه چندین هشدار صادر شده است.
منبع خبر : yjc.news