تور ایران - آذربایجان؛ قهرمانی صفرزاده در مرحله چهارم

تور ایران - آذربایجان؛ قهرمانی صفرزاده در مرحله چهارم
مرحله چهارم تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با پیشتازی صفر زاده به پایان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir