سفر سلاجقه به کشورهای همسایه برای پیگیری معضل ریزگردها

سفر سلاجقه به کشورهای همسایه برای پیگیری معضل ریزگردها
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پی دستور رئیس جمهور برای حل و فصل مشکل آلودگی هوا به عراق،سوریه و کویت سفر می کند.
منبع خبر : iribnews.ir