گره صادرات فرش با دست باز می شود اگر ...

گره صادرات فرش با دست باز می شود اگر ...
صادرات فرش که روزی از رونق خوبی برخوردار بود، هم اکنون با کاهش ۹۸ درصدی مواجه است که علت اصلی آن تحریم خارجی نیست، بلکه قوانین معیوبی است که باید اصلاح شود.
منبع خبر : iribnews.ir