تیم جوانان ایران با شکست برابر آرژانتین از صعود بازماند

تیم جوانان ایران با شکست برابر آرژانتین از صعود بازماند
تیم والیبال جوانان ایران با شکست مقابل آرژانتین از صعود به مرحله مسابقات جوانان جهان بعد باز ماند.
منبع خبر : mehrnews.com