۱۵۷ میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا

157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا

مولدسازی ۲۶ میلیارد تومانی داراییهای مازاد دولتی در استان زنجان - ایرنا

مولدسازی ۲۶ میلیارد تومانی داراییهای مازاد دولتی در استان زنجان - ایرنا
157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا

157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا

157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا
www.irna.ir › news › 157-میلیارد-تومان-مجموع-اموال-ما...

مولدسازی و فروش ۲۶ میلیاردی املاک مازاد دولتی در زنجان - آخرین خبر

مولدسازی و فروش ۲۶ میلیاردی املاک مازاد دولتی در زنجان - آخرین خبر
زنجان - ایرنا - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی زنجان گفت: مبلغ مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در این استان در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ معادل ...

مولدسازی و فروش 26 میلیاردی املاک مازاد دولتی در زنجان - خبر فارسی

مولدسازی و فروش 26 میلیاردی املاک مازاد دولتی در زنجان - خبر فارسی
مولدسازی ۲۶ میلیارد تومانی داراییهای مازاد دولتی در استان زنجان - ایرنا

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - خبرگزاری مهر

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - خبرگزاری مهر
www.irna.ir › news › مولدسازی-۲۶-میلیارد-تومانی-دارا...

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - اخبار زنجان

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - اخبار زنجان
وی اظهار داشت: در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مبلغ مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده دولتی استان معادل ۱۵۷ میلیارد تومان بوده است.

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - مهر

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - مهر
157 میلیارد تومان مجموع اموال مازاد دولتی فروخته شده در زنجان است - ایرنا

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - ذاکرنیوز

مولد سازی دارایی های دولت اقدامی مهم برای توسعه است - ذاکرنیوز
www.ghatreh.com › news › میلیارد-تومان-مجموع-اموال-...
منبع خبر : yjc.news