حال مصدومان حادثه تصادف خودروي تشريفات در تهران مساعد است

حال مصدومان حادثه تصادف خودروي تشريفات در تهران مساعد است
سخنگوي اورژانس كشور گفت : بر اثر حادثه تصادف خودروي تشريفات در تهران دو نفر مصدوم شدند كه خوشبختانه حال عمومي هر دو مساعد است.
منبع خبر : iribnews.ir