ساعت ۱:۲۰ دقیقه به وقت ۱۸ دی ماه

ساعت ۱:۲۰ دقیقه به وقت ۱۸ دی ماه
ناتوانی آمریکا در پاسخ به حمله موشکی ایران به عین الاسد، ابهت آمریکا را شکست و آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه شد.
منبع خبر : iribnews.ir