حضور ۵ رشته از ایران در یونیورسیاد جهانی قطعی شد

حضور ۵ رشته از ایران در یونیورسیاد جهانی قطعی شد
روسای انجمن‌های فدراسیون دانشگاهی حضور ۵ رشته از ایران را در سی یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان تصویب کردند.
منبع خبر : iribnews.ir