حرکت رو به جلو هندبال بانوان نباید متوقف شود

حرکت رو به جلو هندبال بانوان نباید متوقف شود
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی گفت: همین که دختران هندبالیست باتوجه به شرایط و امکاناتی که در اختیار دارند موفق شدند به جام جهانی بروند اتفاق بزرگی است.
منبع خبر : iribnews.ir