دشمن با همه توان به جنگ اقتصادی با ایران آمده است

دشمن با همه توان به جنگ اقتصادی با ایران آمده است
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن همواره در صدد ضربه زدن به نظام و کشور است، گفت: کشورهای مخالف ایران امروز با تمام توان خود را در مسیر جنگ اقتصادی علیه ما قرار داده‌اند تا به اهداف خود برسند و این کارگران سربازان جنگ اقتصادی تلقی می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir